/วัดร่องขุ่น เชียงราย วัดที่สวยงามตระการตาระดับโลก
Wat Rong Khun White

วัดร่องขุ่น เชียงราย วัดที่สวยงามตระการตาระดับโลก

ถ้าพูดถึงวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความสวยงาม ภายในวัดได้รับการตกแต่งด้วยสีขาว อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศไทยและนานาชาติแล้ว ก็คงจะเป็นวัดไหนไปไม่ได้นอกจาก ‘วัดร่องขุน’ วัดที่มีความสวยงามแบบหาอันใดเปรียบไม่ได้ และมีความงดงามอันชวนตะลึง

อีกหนึ่ง Land Mark ของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มาไม่ได้ วัดร่องขุน

ถือเป็นอีกหนึ่ง Land Mark ซึ่งคุณต้องไปเยือนสักครั้ง เพื่อชมความงดงามให้เห็นกับตา เมื่อคุณเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงรายทั้งที สำหรับ ‘วัดร่องขุ่น’ เป็นวัดที่ได้รับการออกแบบ พร้อมทั้งได้รับการก่อสร้าง โดย ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของเมืองไทย ‘อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์’ ท่านได้อุทิศทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อสร้างวัดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ‘วัดร่องขุน’ มีความโดดเด่น งามสง่า มีความน่าสนใจทางศิลปะ รวมทั้งสถาปัตยกรรมอันแสนวิจิตรอลังการ

‘วัดร่องขุ่น’ ได้รับการยกย่องให้เป็นศาสนสถาน ชั้นหนึ่งของจังหวัดเชียงราย โดยเป็นผลงานการออกแบบอย่างทุ่มเท พร้อมก่อสร้างโดย ‘อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์’ จิตรกรไทย ผู้สร้างผลงานจิตรกรรมไทยออกมาได้อย่างน่าสนใจจนถูกยกย่อง ให้เป็นหนึ่งใน ‘ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์’ ประจำปี พ.ศ. 2554

ท่านได้อุทิศตนสร้างวัดวัดร่องขุ่นอันแสนน่าตกตะลึงแห่งนี้ขึ้นมา โดยตั้งใจให้เป็นพุทธบูชา ด้วยเจตจำนงที่จะเสกสร้างให้วัดแห่งนี้ มีความงดงามราวกับสวรรค์บนดิน นอกจากนี้มนุษย์ก็ยังสามารถสัมผัสได้บนพื้นพิภพ ซึ่งแอบแฝงการสื่อสาร ที่เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนคนไทย ที่นับถือพระพุทธศาสนา ได้ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรม รวมทั้งประกอบแต่กรรมดี นับถือความดี เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนัง ที่สร้างสรรค์มาจาก ฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัย แท้ๆ ที่คุณไม่ควรพลาดชมด้วยประการทั้งปวง เมื่อได้มาเยือน โดยจิตรกรรมชิ้นนี้ได้รับการแต่งแต้มให้อยู่ภายในโบสถ์ นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถ ก็ยังประกอบไปด้วย ภาพเขียนที่ถูกเขียนด้วยสีทอง บริเวณผนังทั้ง 4 ด้าน, เพดาน รวมทั้ง พื้น อันเป็นภาพเขียนที่แสดงให้เห็นถึงการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง รวมทั้งการมุ่งมั่นเข้าสู่โลกุตรธรรม ทางด้านบริเวณหลังคาพระอุโบสถ ‘อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์’ ได้นำหลักการการปฏิบัติจิต ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ ศีล, สมาธิ, ปัญญา มาปรับใช้เข้าในการสร้างผลงานชิ้นนี้อีกด้วย

โดยทางวัดเองก็ไม่ได้หยุดความสวยงาม ไว้เพียงเท่านี้ เพราะกำลังสร้างต่อเติมไปเรื่อยๆ ให้ครบตามเป้าหมาย เพื่อเนรมิตเมืองสวรรค์อันยิ่งใหญ่ ให้ผู้คนทั้งหันมาโลกยอมรับและชื่นชมด้วยความปลาบปลื้ม ลึกซึ้งกินใจ